Bravo Suárez, M. P., Zamora Suárez, A., & Mondragón Cardona, Álvaro. (2017). Disfunción autonómica debido a accidente escorpiónico: reporte de caso. ACTA MEDICA PERUANA, 34(1), 49-51. https://doi.org/10.35663/amp.2017.341.290