Figueroa Montes, L. E. (2022). Neutralizing antibodies, new laboratory tests against SARS-CoV-2. ACTA MEDICA PERUANA, 38(4). https://doi.org/10.35663/amp.2021.384.2191